hits

Markedsføring om alternativ behandling og Ytringsfriheten....

Blir man fratatt ytringsfriheten hvis man ikke får lov til å markedsføre at man kan hjelpe folk med helseplager?

Innen den alternative #behandlingsbransjen har det lenge hersket irritasjon overfor de begrensninger som gis i Lov om alternativ behandling av sykdom mv. og Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom.

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-27-64/%C2%A78#%C2%A78  og https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-11-1501)

Hvorfor kan ikke homeopater eller akupunktører informere folk om at de har gode erfaringer med å behandle bestemte helseplager? Hvorfor kan de ikke referere til studier som har vist effekt av behandlingen? Og kan de i det hele tatt si at de er terapeuter, da det nødvendigvis impliserer at de tar syke til behandling?

Et vanlig argument mot forskriften er at disse terapeutene i praksis blir fratatt #ytringsfriheten.  For hvis du skriver på din nettside at du har kompetanse på å behandle visse sykdommer så kan du få beskjed fra Forbrukerombudet at du bryter loven. Men er denne typen ytringer av samme type som ytringene Grunnloven og menneskerettighetskonvensjonen beskytter? Vi kan ta en titt på https://snl.no/ytringsfrihet. Alle skal ha rett til å si hva de mener og få vite hva andre mener. Dette dreier seg om fri informasjon og fri meningsdannelse, og er grunnlaget for demokratiet. Men inkluderer dette at man kan fortelle folk hva som helst om hva man mener å kunne fikse av deres helseproblemer?

Et annet argument som brukes mot den omtalte markedsføringsforskriften er at folk blir fratatt sine muligheter til #fritt helsevalg. I formålet med forskriften kan vi lese at den skal beskytte pasientens sikkerhet. Markedsføringen skal være nøktern og saklig, og det forklares at det betyr at den ikke skal være villedende. En merknad utdyper at markedsføringsbestemmelsene skal bidra til at forbruker/pasient ikke får urealistiske oppfatninger av hvilken hjelp som kan ytes fra den enkelte behandler. Og det forklares at pasienter på grunn av sin sykdom eller livssituasjon vil kunne være i en svært sårbar situasjon, og at det derfor er viktig at det stilles markedsføringskrav til den som behandler syke mennesker, og at man forhindrer spekulativ utnyttelse av pasienters sykdom eller livssituasjon.

Sitter da alternative behandlere igjen med at de kun kan markedsføre sitt navn, tittel og kontaktopplysninger? Nei, forskriften gir eksempler på markedsføring som vil være tillatt. Det er generelle beskrivelser av de tilstander som behandlingsformene kan benyttes ved. For eksempel at en behandlingsform brukes eller benyttes ved «rygg- og nakkeplager», «stive muskler», «tretthet», «slapphet» og lignende. Likedan kan det opplyses at behandlingsformen kan benyttes for å forebygge eller redusere omfanget av slike generelt beskrevne tilstander eller plager. Den enkelte utøver vil også kunne opplyse om at han/hun har lang eller bred erfaring med bruk av en eller flere behandlingsformer.

Men det finnes faktisk en god del forskning på alternative behandlingsformer og flere studier har vist positive resultater! Er informasjon om dette også villedende nå?

Forskriften utdyper at i markedsføringssammenheng vil det som hovedregel ikke være adgang til å gjengi konklusjoner fra fagtidsskrifter, forskningsinstitusjoner etc om  den enkelte behandlingsform, fordi bruk av slike autoritative kilder lett vil kunne oppfattes som påstander om effekt. Som eksempel på slik markedsføring som lett vil være i strid med forskriften kan det vises til påstander av typen: «Forskningsstudie X indikerer at behandlingsform A er effektiv mot lidelse/sykdom...», «Et forskningsprosjekt ved universitet/høgskole Y har påvist merkbar bedring i pasientens plager ved bruk av behandlingsform B ...», «En studie publisert i fagtidsskrift Z støtter tidligere antagelser om at behandlingsformen C vil medføre raskere behandling/tilheling av diagnose/sykdom ...», «Langvarig bruk av behandlingsform D ved amerikanske sykehus indikerer/har vist at behandlingsformen er gunstig i forhold til diagnose/sykdom Æ.».

Innen helseforskning regnes det ikke som dokumentert effekt før det foreligger mange studier fra ulike forskningsinstitusjoner og noen gjør en samleanalyse av disse som konkluderer med effekt.

Min konklusjon er at alternative behandlere kan reklamere med sin tittel og behandlingsmetode, og at de eventuelt har lang erfaring i å behandle med denne metoden, men altså ikke komme med udokumenterte påstander om effekt. Alternative behandlere kan likevel informere om at det finnes forskning på terapiformen deres som har vist oppmuntrende resultater, hvis de presiserer at forskningen samlet sett ikke er overbevisende nok enda og derfor ikke kan regnes som god nok etter helsemyndighetenes krav for å ta det inn i helsevesenet. De kan også henvise folk til å lese forskningsartiklene selv, slik at de kan bli godt informert. Det finnes jo forskning på homeopati og akupunktur m.m, men det er enda ikke nok. Disse begrensningene på markedsføringen er ikke i strid med ytringsfriheten og hindrer ikke folk i å ta informerte valg!

7 kommentarer

ingersform

06.12.2017 kl.23:33

Vi har mistet oss selv. Det sitter en gjeng kvinner med luper og leser blogger. De sitter på Kvinneguiden og skryter av at de rapportere alt de tror er ulovlig. Så innen 2 år nå. Er ingenting lov lengre og si på blogger. De kvinnene klager oss alle inn til forbrukerrådet.

Jed

07.12.2017 kl.00:38

Dersom noe virkelig fungerer bra, så fjerner myndighetene det og tar det inn under legemidler og med reseptplikt.

Jeg har ikke glemt den fantastiske teatree-oljen....nå får man kun kjøpt såkalt terapeutisk styrke, ikke 100% ren som før.

Enkelte veterinærer bruker et spesielt naturmiddel på hunder for en viss "plage". Apoteket har tatt det inn på forespørsel, og det er reseptfritt. Dette virker. Men det kan de ikke reklamere med, for da blir det andre regler, resept og sikkert høyere pris ( Jeg skriver litt "svevende" her med vilje, for myndighetspersoner kan også henge på bloggene.)

Marit Kiste

07.12.2017 kl.11:54

Jed: Jeg er ikke så negativ til at naturmidler blir fulgt nøye opp. Enkelte av dem kan ha et skadepotensiale. Da er det bra for oss at det ikke er fritt frem for alle å bruke det på egenhånd. Men hvis noe blir reseptbelagt av andre hensyn enn brukernes sikkerhet så er det ikke bra. Som fx at enkelte midler blir borte fra markedet når det blir opp til legen å skrive det ut. Men offte blir produkter billigere hvis det er reseptbelagt fordi det da blir delfinanisert over helsebudsjettet.

ingersform

07.12.2017 kl.06:09

Regjeringen henger på blogger. Det vet vi fra før. Det gjør alle organer rundt oss.som Erna hun leser blogger, Nav leser blogger, helsedirektoratet leser blogger, forbrukerombudet leser blogger. For det finnes personer som innrapporterer andre hele tiden. Spesielt blogger på blogg.no. Det er faktisk tilfelle. Heldigvis så ser jeg Apotek 1 kjører med at man kan velge den billigste varianten. En så lenge.

Norge skal jo stå frem so det reneste og beste landet og bo i, for andre land. Da kan ingen ting være alternativt.

PS min kommentar er kynisk skrevet. For jeg tror ikke det er gjennomtenkt fra hold, som lager reglene. Det er enkelt personer som krever at reglene skal forandres. Og regjeringen tørr ikke annet en og forandre reglene. Selv tar jeg healing og akupunktur. Og bruker utroligsalve.

Får vel begynne og lage sin egen medisin tror jeg.

Det er snart ikke lov og tørke seg med mer en 2 små tørk på do heller, for dopapir er skadelig for miljøet.

Marit Kiste

07.12.2017 kl.12:00

ingersform: Jeg er opptatt av pasientsikkerheten. Den er viktigere enn at folk skal kunne behandle hverandre med metoder og midler som ikke er skikkelig undersøkt. Det viktige er at metoder og medisiner er trygt å bruke og at man får riktig informasjon. Hvis regjeringen leser bloggen min så er de hjertelig velkommen :)

ingersform

07.12.2017 kl.18:00

Pasient sikkerheten finner du nok ikke i den alternativer verden. Der holder jeg mer til legestanden, som fastlege, og utredning på sykehus. En alternativ medisin og andre sukkerkuler, som noen mener gir bedring. Har ikke sett noen forskning på det. Så jeg holder meg til fastlegen min. Og de svar jeg får via utredning og blodprøver.

ingersform

07.12.2017 kl.18:04

Foreslår du kontakter helsedirektoratet med dine synspunkter.

Tror de er den rette instansen for skikkelige svar.

Skriv en ny kommentar